Sremska Mitrovica – Gradska uprava za socijalnu, zdravstvenu i zaštitu životne sredine u saradnji sa Centrom za socijalni rad “Sava” nastavlja sa ulaganjem u kvalitet života socijalno ugroženog stanovništva.

Zahvaljujući ovoj saradnji, stanari zgrade socijalnog stanovanja u naselju Kamenjar dobijaju novi prilaz zgradi. U toku je šljunčenje prostora ispred zgrade, koji će, prema rečima nadležnih, biti namenjen parkingu i nesmetanom prilazu stambenom objektu.

Prema rečima vršioca dužnosti načelnika resorne Gradske uprave Željka Novakovića ovo je samo jedna od aktivnosti koje Gradska uprava za socijalnu zaštitu sporvodi, a u planu su i druge akcije kako bi se poboljšali uslovi za život socijalno ugroženih porodica.

U zgradi socijalnog stanovanja u Kamenjaru trenutno živi 34 porodice, koje broje 96 članova. U objektu živi 58 izbeglih i prognanih lica, devet interno raseljenih lica, 29 korisnika iz lokalne zajednice, 40 korisnika novčane socijalne pomoći, sedam telesno-invalidnih lica, šest lica ometenih u psiho-fizičkom razvoju, 12 samohranih roditelja, 13 maloletnih lica, 17 osoba žrtava nasilja u porodici, 18 hronično obolelih osoba i 10 starih osoba.

 

You may also like