Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje danas je raspisala poziv za sprovođenje javnih radova na kojima mogu da se zaposle osobe sa invaliditetom, ili njihovi asistenti.

Poziv je otvoren do 5. decembra 2011. godine, a pravo učešća imaju organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, preduzetnici, zadruge, društvene organizacije i udruženja građana.

Zaposlenima na poslovima javnih radova mesečno će biti isplaćivane zarade prema stepenu stručne spreme i to 17.600 za I i II stepen, 18.000 za III i IV, 20.000 za V i VI i 22.000 za VII stepen stručne spreme.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja kojima Nacionalna služba za zapošljavanje nastoji da doprinese poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Nacionalna služba za zapošljavanje podseća da je ove godine za zapošljavanje osoba sa invaliditetom otvoreno više programa- subvencija zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, sprovođenje javnih radova, refundacija troškova za prilagođavanje radnih mesta, refundacija zarada za radnu asistenciju, subvencije za otvaranje novih radnih mesta, obuke za poznatog poslodavca i subvencije za samozapošljavanje.

Zainteresovani sve dodatne informacije mogu dobiti u Nacionlnoj službi za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica.

You may also like