Sremska Mitrovica – Predstavnici reprezentativnih sindikata policije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministarka finansija Dijana Dragutinović sinoć su održali sastanak, povodom usaglašavanja primedbi Ministarstva financija na predlog posebanog kolektivnog ugovora za policijske službenike. Samim otpočinjanjem pregovora načinjen je pomak. Razmotrene su sve sporne točke sa stanovišta Ministarstva financija. Sporna je stavka oko osnove plate koja bi trebala biti rešena slično Vojsci Srbije ili BIA, za koje će na sledećem sastanku dostaviti izveštaj o osnovicama. Druga sporna točka su topli obrok i regres. Nastavak pregovora najavljen je za sredu,
16.februara.
Po okončanju pregovora s ministarkom finansija u 22,30 sati pregovarački tim NSP je u Kabinetu ministra unutarnjih poslova nastavio pregovore oko potpisivanja protokola shodno štrajkačkim zahtevima.
Ministru je predstavljen predlog protokola usvojenog na vanrednoj Skupštini NSP održanoj 14.februara. Kao prelazno rešenje, protokol je potpisan od strane ministra Ivice Dačića i predsednika Štrajkačkog odbora Dejana Đukića. Protokolom je predviđeno da se do postizanja i primene dogovora o povećanju zarada nastavi sa isplatom
jubilarnih nagrada, pomoći ili na drugi način kao i do sada. Pregovori u vezi potpisivanja Kolektivnog ugovora u direktnim pregovorima sa Ministarstvom financija su intezivirani, kao i uporedni pregovori na izmeni i dopuni Zakona o policiji. Što se tiče zahteva za hitnim opremanjem policijskih službenika dogovoreno je da će se nastaviti sa začetom isporukom u skladu sa obvezanom dinamikom.
S obzirom da su se potpisivanjem protokola, kao prelaznog rješenja ispunili uslovi za zamrzavanje štrajka on je zamrznut danas u 06,00 sati. Nezavisni sindikat policije će u narednom periodu intezivirati socijalni dijalog s Ministarstvom unutrasnjih poslova i Vladom do konačnog poboljšanja materijalnog i društvenog položaja zaposlenih. U slučaju ne poštivanja potpisanog protokola od strane poslodavca Nezavisni sindikat policije će ponovo stupiti u štrajk.

You may also like