Sremska Mitrovica – Vojvođanski sekretarijat za energetiku uručio je juče 14,3 miliona dinara specijalnim bolnicama za produženu rehabilitaciju za projekte korišćenja solarne energije.

Kako je saopšteno u Novom Sadu prilikom potpisivanja ugovora sa predstavnicima pet specijalnih bolnica, sredstva će biti uložena u projekte korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode i ostale potrebe grejanja u bolnicama.
Sekretarijat je dodelio 80 odsto od vrednosti investicija, a preostali iznos obezbediće učesnici konkursa.

Sredstva su danas dobile specijalna bolnica za rehabilitaciju „Junaković“ Apatin, „Rusanda“ Melenci, „Banja Kanjiža“ Kanjiža, „Termal“ Vrdnik i Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“ Stari Slankamen.
Vojvođanski sekretar za energetiku Radoslav Striković rekao je da će u prvoj polovini 2012. godine biti stečeni uslovi da solarni kolektori postanu sistemi putem kojih se dolazi do tople vode u banjama.

Striković je podsetio da svi srednjoškolski domovi u Vojvodini imaju sistem solarnih kolektora za toplu vodu, desetak sportskih hala, specijalizovane bolnice za neuropsihijatrijske bolesti, a od danas i specijalizovane bolnice za produženi boravak.
Dodao je da su sve poljoprivredne škole u Vojvodini dobile sredstva zakupovinu kotlova na biomasu.

On je najavio da je budžetom za narednu godinu planirano da se u prvoj polovini potpišu ugovori, kojima bi se finansirala praktična zajednička primena solarnih kolektora i toplotnih pumpi.

You may also like