Sremska Mitrovica – Toku meseca septembra 2011 godine, stručna ekipa Odeljenja higijene i medicinske ekologije Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica izvršila je uzorkovanje voda sa arteških česmi radi analize zdravstvene ispravnosti iste.

Tom prilikom je uzorkovana voda sa 14 česmi u gradu Sremska Mirovica. Po završenom laboratorijskom
ispitivanju lekar specijalista higijene je doneo stručno misljenje o zdravstvenoj ispravnosti vode sa ovih cesmi.

Voda sa arterskih česmi u Sremskoj Mitrovici ispunjava standarde kvaliteta pijaće vode i zdrava je za konzumiranje.

You may also like