Sremska Mitrovica – Vlada Srbije usvojila je Uredbu o obaveznoj proizvodnji TIP 500 koja ne dozvoljava da cena hleba proizvedena od tog tipa brašna bude veća od 54, 22 dinara.
Uredbom su proizvođači hleba obavezni da proizvedu i stave u promet hleb od brašna tip 500 u količini najmanje 40 odsto dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene ne može biti veća od dva odsto, a maloprodajna cena ne može biti veća od sedam odsto. Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.
Kršenje te uredbe biće kažnjavano novčanim kaznama do dva miliona dinara ili zabranom obavljanja delatnosti od šest meseci do jedne godine.

You may also like