Više novca za dečiji i roditeljski dodatak

Sremska Mitrovica – U odnosu na ovogodišnji budžet, izdvajanja za porodičnu i dečju zaštitu biće povećana za oko pet milijardi, a za boračko-invalidsku zaštitu za oko dve, koliko će biti smanjena sredstva za socijalnu zaštitu.

Iz budžeta će Ministarstvo rada za 2012. godinu dobiti 111,5 milijardi dinara (što je oko devet milijardi više nego ove godine), a njegov najveći deo, više od 93 odsto, namenjen je za prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, dečje, porodične i socijalne zaštite. Najsiromašniji i najugroženiji građani Srbije, njih oko 31.000, i sledeće godine će moći da računaju na obroke jer je u budžetu Ministarstva rada obezbeđeno 350 miliona dinara za nastavak rada 73 narodne kuhinje, što je za oko 70 miliona više nego ove godine.

Pored novca za rad narodnih kuhinja, obezbeđena su i sredstva za pakete sa hranom i higijenom za najsiromašnije. Znatno povećanje sredstava dobiće Ministarstvo poljoprivrede i trgovine. U tekućoj godini je ovo ministarstvo raspolagalo sa nešto više od 22 milijarde dinara, a naredne godine će u svojoj kasi imati gotovo 50 odsto više novca. Prioriteti agrarne politike u idućoj godini biti razvoj stočarstva i ulaganja u navodnjavanje.

You May Also Like