Višak zdravstvenih kartona

Sremska Mitrovica – Dok kraj školske godine maturantima donosi sreću i radost, medicinskom osoblju Školskog dispanzera u Sremskoj Mitrovici samo nove glavobolje.

Školski dispanzer krajem svake školske godine ima problema sa zdravstvenim kartonima, jer maturanti koji više nisu u njihovoj nadležnosti ne prebacuju kartone iz njihove službe u služe domova zdravlja gde će ubuduće tražiti medicinsku pomoć, nego otvaraju nove.

Samim tim u kartoteci Školskog dispanzera dolazi do nepotrebnog gomilanja zdravstvenih kartona, što otežava rad i efikasnost medicinskog osoblja.

Pravnica Doma zdravlja Slavica Reljić kaže da se zdravstveni kartoni navršenih srednjoškolaca čuvaju u kartoteci, arhivi Školskog dispanzera sve dok lice ne zatraži prebacivanje svog kartona iz ove, u ustanovu kojoj pripada posle završetka srednje škole.

You May Also Like