Sremska Mitrovica – Prolećna setva predstavlja najznačajniji posao u proizvodnom ciklusu poljoprivredne proizvodnje. Od pravovremenosti i kvaliteta ovih radova zavise rezultati u zasnovanim proizvodnjama.
Obim i struktura setve treba da odražavaju potrebe za poljoprivredno-prehrambenim proizvodima kako na domaćem tako i na stranim tržištima. Ako se od ukupno raspoloživih oraničnih površina u Sremu (238.730 ha) oduzmu površine zasejane u jesenjoj setvi (47.149 ha) ostaje da se u prolećnoj setvi zaseje oko 191.581 ha jarim usevima. Ovo smanjenje u odnosu na prošlu godinu (192.007) za 426 ha je rezultat nešto povećane setve strnina.
Kod pravljenja plana setve su uzimani u obzir višegodišnje strukture setve, struktura setve u prošloj godini, plodored, kretanje cena poljoprivrednih proizvoda kako na domaćem tako i na stranom tržistu, razgovori sa proizvođačima, prerađivačima, naukom, privrednim komorama, zadružnim savezom, udruženjima poljoprivrednika i dr.
U prolećnoj setvi 2011. godine realno je očekivati da će doći do povećanja površina najviše pod kukuruzom, a manje kod ostalih ratarskih kultura. Ova kultura je 2010. godine ostvarila na sremskim poljima visok prinos, dobrog kvaliteta. Ako ovome dodamo i dobru cenu koja ima tendenciju stalnog porasta na berzi možemo zaključiti da će na proleće doći do povećanja površina pod ovom kulturom.
Šećerna repa je u 2010. godini ostvarila malu dobit zbog cena koje su bile na prošlogodišnjem nivou, proizvođači su imali problema kod prijema na šećeranama, povećanim nečistoćama, smanjenoj digestiji. Ostale prolećne kulture, naročito kukuruz su imale dobre prinose, a naročito cene tako da je šećerna repa izgubila vodeće mesto po finansijskim rezultatima proizvodnje. Zbog svega toga mnogi proizvođači napustiti ovu proizvodnju i okrenuti se drugim proizvodnjama. Očekuje se smanjenje površina pod šećernom repom.
Suncokret, iako je imao dobre prinose, još bolje cene, predviđa da će biti zasejan na nivou prošlogodišnjih ili će imati malo povećanje površina.
Soja je uljarica koja je finansijski bila na nivou suncokreta, zbog povećanog prinosa, iako joj je cena ove godine bila ispod cene suncokreta. Tradicija u ovoj proizvodnji će verovatno dovesti sledeće godine da će se nešto više površina u Sremu zaseju ovom kulturom.
Za realizaciju prolećne setve i svih radova koji joj prethode potrebna su velika finansijska sredstva, što je najveći problem osiromašenih poljoprivrednih proizvođača. Potrebno je blagovremeno obezbediti gorivo, seme, đubrivo i zaštitna sredstva, pripremiti mehanizaciju i dr. za uspešno njeno obavljanje.

You may also like