Sremska Mitrovica – Upis za školsku 2011-2012, za decu rođenu tokom 2004 i do kraja februara 2005 godine, za osnovne škole počinje 01. aprila.
Prilikom prijave deteta, roditelj podnosi sledeća dokumenta:
Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci) i to za decu koja nisu rođena na području SM;
Uverenje o završenom predškolskom pripremnom programu, koju izdaje ustanova u kojoj je dete pohađalo program;
Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu i izvršenoj vakcinaciji.

You may also like