U Vladi Vojvodine je potpisan ugovor između predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije, sa ciljem zajedničke realizacije projekta „Unapređenje stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini“, a uz podršku Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.Na osnovu pomenutog ugovora raspisan je javni konkurs za sufinansiranje devet projektnih oblasti od 6. do 23. maja ove godine. Kao najvažniji segment među projektima je unapređivanje upravljanja otpadom. Obrazac konkursa, podnosioci prijava mogu pronaći na web sajtu Pokrajinskog sekretraijata urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine : http://www.eko/. vojvodina.gov rs. Rezultati konkursa biće poznati 30. maja.
U toku je javni konkurs za realizaciju projekta u okviru unapređivanja stanja životne sredine. Izdvojeno je 200 miliona dinara za projekte.Prošle godine je započela saradnja između Fonda i pokrajine i očekuje se da postane uobičajena praksa. Prošle godine je odlučeno da sav novac koji se na teritorije naše pokrajine prikupi od zagađivača bude i vraćen pokrajini i usmeren na projekte nemenjene unapređivanju i zaštiti životne sredine. Najveći deo sredstava, odnosno 100 miliona dinara opredeljen je za oblast unapređivanja upravljanja otpadom, koji je ocenjen kao prioritetan za rešavanje u našoj pokrajini.
Ostale projektne oblasti koje će ovim javnim konkursom biti ponuđene partnerima obuhvataju monitoring površinskih i podzemnih voda, zemljišta i vazduha, monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području naše pokrajine, edukacije, uspostavljanje zaštitnih zelenih pojaseva i rekultivacija prostora neadekvatnih odlagališta otpada.
Takođe, sufinansiraće se i projekti u okviru unapređivanja zaštite i upravljanja zaštićenim područjima, zbrinjavanje stradalih i bolesnih zaštićenih divljih životinja i novina je da će se prvi put podsticati projekti namenjeni unapređivanju stanja u oblasti obnovljivih izvora energije. Podnosioci projekata na konkurs će moći da konkurišu sa po jednim projektom za jednu oblast.

You may also like