Sremska Mitrovica – Četvororazredne škole, u kojima su svi đaci smešteni u dve klupe, slika je koja se mogla videti u stotinak mesta u Vojvodini, više neće postojati.

Brojna, isturena odeljenja sa pet ili manje učenika, neće preživeti reformu školske mreže, a na tome, između ostalog, insistira i Evropska unija. Za potrebe đaka, čije će mini-škole biti zatvorene, biće kupljeni minibusi koji će ih voziti na nastavu do najbližeg mesta sa školom koju pohađa dovoljan broj učenika.

Malih škola sa po nekoliko učenika u Vojvodini je najviše u selima Fruške gore, severnog i južnog Banata i na severu Bačke. Ta odeljenja su radila čak iako je u njih bio upisan samo jedan učenik. Ali, kada je počela racionalizacija školske mreže, na kojoj insistira Evropska unija, došlo je vreme za gašenje tih razreda. Stručnjaci su izračunali da su samo troškovi grejanja za prostorije u koje dolazi jedan, ili nekoliko učenika, skuplji od minibusa kojima će učenici putovati do najbliže škole.

U Sremskom okrugu najviše je malih odeljenja u opštinama Irig, Šid i Beočin, a isturena odeljenja sa malim brojem đaka su u Svilošu, Grabovu, Velikoj i Maloj Remeti, Krušedolu, Grgeteku. U Banatu se mini-škole nalaze u okolini Bele Crkve, Kovina, Žitišta, Plandišta, Kikinde, te i u svim selima gde se nastava odvija na mađarskom i rumunskom jeziku.

– Kada se u nekom selu zatvori odeljenje zbog manjka učenika, retko se ponovo otvori jer se broj dece svuda smanjuje. Fruška gora je specifična jer je planinski kraj, pa su sela razuđena. Zimi su putevi zavejani, ponekad ni učitelji ne mogu da dođu do Sviloša ili Grabova u kojima su isturena odeljenja sa po manje od osam učenika – kaže Petar Viđikant, načelnik školske uprave za južnu Bačku i Srem.

Organizovanje nastave u takvim odeljenja i do sada je bilo teško, ali lokalne vlasti i ministarstvo su izbegavali da potenciraju na njihovom gašenju jer je reč o krajnje nepopularnoj meri. Ukidanjem takvih odeljenja postigle bi se uštede u budžetu, ali bi se broj zaposlenih u prosveti smanjio do 30 odsto.

To je bilo jasno i onima koji su radili u takvim školama, pa su mnogi da bi sačuvali radna mesta radili i poslove koji nisu posao prosvetnih radnika. Između ostalog, učitelji su ložili vatru, a čak se prelazilo preko činjenice da u mnogim školskim zgradama nije bilo ispravne vode.

O raširenom mišljenju da bi takva odeljenja trebalo ostaviti da rade kako se učenici ne bi zlopatili i na nastavu odlazili u drugo mesto, stručnjaci kažu da je pogrešno. Po mišljenju Staniše Banjanina, načelnika školske uprave za Banat, od tako razuđene školske mreže najviše štete upravo imaju učenici.

– Pogubno je za decu da budu izolovana i da ne odrastaju uz svoje vršnjake. To je glavni razlog zbog kog treba da se bolje povežu i spoje izdvojena odeljenja sa malo đaka – kaže Banjanin.

Pošto je školska mreža u Vojvodini najrazuđenija, a mnogo škola sa malim brojem đaka postoji i zbog nastave na jezicima manjina. Zbog toga se od nacionalnih saveta očekuju predlozi za smanjivanje broja isturenih odeljenja na jezicima manjina.
– Bez saglasnosti nacionalnih saveta ove školske godine neće se ukinuti nijedno istureno odeljenje – kaže Banjanin.

Podatku da će ove godine biti ukinuta mnoga odeljenja sa jednim ili nekoliko đaka stručnjaci koji prate školstvo navode jednu pozitivnu i jednu negativnu statističku činjenicu. Lepa je vest da je ove godine u osnovne škole u Vojvodini u prvi razred upisano 700 đaka više nego godinu dana ranije, ali senku na to baca podatak da je u vrtiće upisano toliko predškolaca manje.

– Dobar prosek upisa prvaka ove godine je zabeležen u Novom Sadu i Pančevu i ukupan broj vojvođanskh prvaka će ove godine u školu krenuti u ta dva grada. Ali, prema podacima iz matičnih knjiga, u narednih pet godina biće manje prvaka i u ta dva grada – rekao je Petar Viđikant, načelnik za školstvo.

Narednog meseca u vojvođanske škole će doći 20.532 prvaka koja će nastavu pratiti na šest jezika. Nastavu na srpskom jeziku slušaće 17.874 prvaka u svim vojvođanskim opštinama. Na mađarskom će se u 26 opština školovati 2.027 prvaka, a na slovačkom u 12 opština nastavu će pohađati 399 učenika. Odeljenja za prvake na rumunskom jeziku postojaće u devet opština sa 133 učenika, na rusinskom je 75 prvaka raspoređeno u tri opštine, a na hrvatskom 24 prvaka će učiti u jednoj opštini.

U odeljenjima s nastavom na srpskom jeziku sedeće po 21 đak na mađarskom, na slovačkom 16, na rumunskom šest, rusinskom 19, a na hrvatskom pet, objašnjava Zoltan Jegeš iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje.

Nastava na jezicima nacionalnih manjina organizuje se kada je za nju prijavljeno najmanje 15 učenika, dok za manje od toga broja odobrenje daje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje. Nažalost, statististički podaci pokazuju da je ove godine, u odnosu na prošlu, manje prvaka koji će nastavu pratiti na mađarskom, rumunskom i hrvatskom jeziku.

– U septembru će u prvi razred osnovnih škola na mađarskom nastavnom jeziku krenuti oko 200 prvaka manje od broja onih koji pohađaju završni razred – kaže Zoltan Jegeš.

U odnosu na prošlu, ove godine u prvom razredu biće manje i učenika koji nastavu prate na slovačkom, rumunskom, te romskom jeziku sa elementima nacionalne kulture. Pripadnici nacionalnih manjina, koji se ne školuju na svom maternjem jeziku, mogu da taj jezik s elementima nacionalne kulture uče kao izborni, a kao izborni jezici postoje romski, bunjevački i ukrajinski.

You may also like