Sremska Mitrovica – U visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici danas je odrzan naučni skup na kojem je tema bila “Inkluzija u predškolskim i školskim ustanovama”.

Uvođenjem inkluzije očekuje se uklanjanje diskriminacije koja se odnosi na nacionalnu, versku, polnu pripadnost, sposobnost, socijalno poreklo, zdravstveno stanje ili neko drugo lično svojstvo pojedinca.

Rezultat inkluzije trebao bi biti prihvatanje svih različitosti, a to se postiže uz izmene u obrazovanju, jer kvalitet obrazovanja i dostupnost uključuje i decu iz socijalno nestimulativnih sredina, romsku decu, siromašnu, raseljenu, zatim decu i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetima i to u okviru redovnog sistema obrazovanja, zaključilo se na skupu.

You may also like