Sremska Mitrovica – Na teritoriji Srema, do novembra 2011. godine izdato je 80.942 biometriskih ličnih i putnih isprava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici pozvalo je građane da izvade nove biometrijske pasoše jer stari „plavi“ važe do 31. decembra ove godine.

Prema usvojenim izmenama zakona, do sada izdate lične karte važe do roka navedenog u tom dokumentu, a najduže do 31. decembra 2016. godine.

Takođe, lične karte ubuduće će umesto pet važiti 10 godina, dok se važenje tog dokumenta za decu produžiti sa dve na pet godina.

You may also like