Sremska Mitrovica – 14. aprila Sremska Mitrovica će biti domaćin tribune u okviru kampanje ,,Svi u skolu,budućnost za sve’’, pod nazivom ’’Obrazovanje za sve’’, posvećene promociji svima dostupnog kvalitetnog obrazovanja i obezbeđivanju pozitivne klime za inkluzivno obrazovanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Kampanju su pokrenuli Savez učitelja Srbije, Centar za interaktivnu pedagogiju, Centar za obrazovne politike i Fond za otvoreno društvo, u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke.
Trbina će biti održana u sali Opštine od 17 do 20 časova.
Izlagači: Sonja Miladinović, prosvetna savetnica školske uprave Novi Sad, Sonja Paripović, fascilitatorka,Tanja Panić, psiholog u OŠ,,Sveti Sava’’, predstavnik IRK i mr Slavica Bobić, učiteljica, prezenter primera dobre prakse.Lokalni koordinator tribine je Slađana Perić

You may also like