Sremska Mitrovica – Rimokatolička crkva „Svetog Dimitrija“ iz Sremske Mitrovice, ove godine obeležava 200. godišnjicu svog postojanja.
Crkva je sagrađena 1811. godine a posvećena je 30. juna iste godine. Župski ured ove crkve poslao je Zavodu za zaštitu spomenika kulture zahtev za izdavanje uslova i mera zaštite radova na obnovi fasade ckve „Svetog Dimitrija“.

Poslednji radovi na obnovi fasade obavljeni su pre 35 godina, i kako je za Radio Ozon naglasio župnik crkve, Eduard Španović, postoji velika želja, a pre svega potreba, za njenim obnavljanjem. Velika količina vlage uslovila je propadanje i uništavanje unutrašnjosti i spoljašnjosti zidova i fasade, i neophodno je presecanje vlage kao i obnova celokupne fasade.
Kada će radovi početi biće poznato tek kada se izvrši procena o finansijskim sredstavima koja su potrebna za pomenute radove.

You may also like