Sremska Mitroviva – Na inicijativu Komisije za HIV, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u Vojvodini će se prvi put obležiti 21. Mart kao “Dan savetovanja na HIV”
U 2010. godini u Vojvodini je dijagnostikovano 30 novih slučajeva HIV infekcije, što je najviše od početka epidemije HIV infekcije, a tri puta više od 2000. godine.
Specifičnost Vojvodine je činjenica da se HIV infekcija dijagnostikuje u značajnom procentu i kod starijih. Tako je gotovo trećina osoba koje žive sa HIV-om u momentu postavljanja dijagnoze bila starija od 40 godina, a oko 5% stariji od 60 godina. Kod osoba u ovom uzrastu HIV infekcija se mnogo češće dijagnostikuje u stadijumu veoma uznapredovale bolesti.
Danas svi gradjani Sremske Mitrovice mogu dobrovoljno i poverljivo da dobiju savet i da se testiraju na HIV.
Testiranje se vrši u Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica ulica Stari šor 47 u vremenu od 7 h do 15 h, svakog radnog dana.
Svi koji se jave na savetovanje i testiranje, rezultat mogu dobiti sutradan. Testiranje može biti anonimno i bez ikakve zdravstvene dokumentacije ili uz uput lekara..
Već više od 15 godina postoji visoko efikasna terapija, koja pomaže ljudima koji žive sa HIV-om da ostanu zdravi i da nastave normalan život. Međutim, preduslov za uspešnost lečenja HIV infekcije je rana dijagnostika.
Terapija HIV infekcije dostupna je svim građanima AP Vojvodine i u potpunosti je besplatna.

You may also like