Svetski dan i nedelja štednje u Srbiji

Sremska Mitrovica – U svetu se danas obeležava Dan štednje, koji je ustanovljen 31. oktobra 1925. godina na skupu bankara iz 25 zemalja u Milanu, a u Srbiji biće u znaku rekordno prikupljenih depozita u bankama od oko 7,5 milijardi evra.

U Srbiji će, međutim, ove godine Nedelja štednje i dalje biti u znaku prisutnog nepoverenja u nacionalnu valutu što pokazuje i nizak nivo dinarske štednje – ispod 200 miliona evra.

Nedelja štednje, koja traje u prvoj sedmici novembra, u bankarskom sistemu Srbije biće zapamćena i po velikom rastu obima prikupljenih depozita u ovoj godini, od oko 800 miliona evra u odnosu na prethodnu godinu.

Prema objavljenoj analizi Narodne banke Srbije (NBS), u ovoj godini (kao i prošle) bilo je isplativije štedeti u dinarima, nego u evrima.

Analiza NBS pokazuje i da je štednja u dinarima bila isplativija od štednje u devizama, od 2001. do 2011. godine, u većem broju posmatranih perioda, odnosno dinarska štednja bila je isplativija u 77 perioda, a u devizama u 41 periodu, pri čemu je dinarska štednja bila je isplativija pri obračunu kamate od sedam odsto u 70 i kamatnoj stopi od 7,5 odsto u 68 perioda.

Domaći mediji spekulišu da je „u slamaricama“ ostalo još oko tri milijarde evra, zbog toga što neki građani i dalje nemaju poverenja u finansijske institucije, posle onoga što su doživeli devedesetih godina prošlog veka kada nisu mogli da podignu svoju štednju u bankama, pa čak ni posle 15. maja 2002. godine, kada je srpski dinar ponovo postao konvertibilan posle 1946. godine.

Za razliku od prošle godine, kada su se banke za vreme Nedelje štednje utrkivale koja će dati veću kamatu na oročene evre, ove godine je većina banaka poslušalo apel guvernera NBS da ne povećavaju kamate, jer bi posledica većih kamata na depozite bila i veća interesna stopa na kredite.

Pojedini domaći analitičari prognoziraju da će se u Nedelji štednje ponuđene kamate na depozite oročene u evrima, na rok od šest meseci, kretati od tri do šest odsto, do 12 meseci između 5,5 i 8,5 odsto, dok se za oročenje na više od 12 meseci očekuje godišnja kamata od sedam do devet odsto.

Na dinarske oročene depozite, analitičari očekuju da će se kamate kretati od sedam do 12 odsto do šest meseci, između devet i 14 procenata do 12 meseci, a na depozite oročene više od 12 meseci – 10 do 16 odsto.

You May Also Like