Sremska Mitrovica – Kordinacioni centar Nezavisnog sindikata policije za regiju Srema stupio je danas u štrajk tražeći poboljšanje materijalnog položaja radnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije.

„Štrajk je počeo danas u 07:00 časova, kako je ranije i najavljivano, i trajaće do ispunjenja zahteva od kojih su neki u
međuvremenu tokom početka pregovaranja ispunjeni, a to je hitno usvajanje Zakona o policiji“, rekla je Snežana Filipović Brežnjak, predsednica Kordinacionog centra Nezavisnog sindikata policije za regiju Srema.

Štrajk je organizovan uz poštovanje minimuma procesa rada, odnosno policajci koji štrajkuju obavljaće samo hitne intervencije i izdavati dokumanta u urgentnim slučajevima.

Ostali zahtevi, koji tokom dosadašnjih pregovora nisu ispunjeni se odnose na:

1. poboljšanje materijalnog položaja za SVE ZAPOSLENE u Ministarstvu (zahtevano je da se plata svih zaposlenih uveća za 10.000 koje su radnici MUP-a dobijali kao pomoć kao što je urađeno u Kazneno popravnim zavodima koji su sastavni deo Ministarstva pravde); isplata jubilarnih nagrada koje do sada zaposleni u MUP nisu dobijali i kojima je to pravo godinama bilo uskraćeno, hitna isplata zaostalih putnih
troškova i dnevnica .
2. Striktna primena PKU za radnike MUP-a; PKU-a za državne organe (odnosi se na nameštenike koji su zaposleni u MUP-a) i poštovanje Zakona o radu.
3. Aktivno učešće reprezentativnih sindikata u izradi Budžeta MUP-a za 2012. godinu.

You may also like