Sremska Mitrovica – Visok stepen cenovne stabilnosti u agraru uslovio je da se promet na „Produktnoj berzi“ u Novom Sadu tokom protekle nedelje može okarakterisati kao izuzetno skroman, a prometovano je tek 1.075 tona robe u vrednosti od 22.829.500 dinara.
Sa aktuelnog listinga novosadske robne berze, samo su tri artikla učestvovala u strukturi ukupnog prometa, i to pšenica, kukuruz i soja.

Kukuruzom prošlogodišnjeg roda, prirodno sušenim, trgovano je u količini od 275 tona, u cenovnom rasponu od 22,14 do 22,46 dinara po kilogramu, a cena ove poljoprivredne kulture je u odnosu na prethodnu nedelju u minimalnom padu za 0,58 odsto.

Cena pšenice je na domaćem tržištu vrlo stabilna, a tokom protekle nedelje na „Produktnoj berzi“ trgovalo se u količini od 700 tona, po jedinstvenoj ceni od 18,79 dinara po kilogramu, što je za 0,29 odsto niže nego prethodne nedelje.

Soje je istrgovano 100 tona, po jedinstvenoj ceni od 35,64 dinara po kilogramu. U odnosu na podatak s kraja prošlog meseca, cena soje je u padu u nominalnom iznosu od dva dinara po kilogramu, odnosno u procentualnom iznosu od 5,71 odsto.

„Produktna berza“ ističe da o cenovnoj stabilnosti domaćeg agrara možda najbolje svedoči podatak o indeksnoj vrednosti PRODEX-a, koji je, beležeći na današnji dan indeksnu vrednost od 210,53 poena, u porastu za zanemarljivih 0,23 poena u odnosu na prošli petak.

You may also like