Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za zaštitu zdravlja Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je izvršena dana 10. avgusta, 2011. god.i to u potesu od Male plaže do kraja Gradske plaže.

Uzorkovanjem i analizom savske vode , a u odnosu na ispitane parametre mikrobiološke ispravnosti , savska voda ne odgovara zahtevu predviđenom za vode II klase namenjene rekreaciji i kupanju građana, prema Uredbi o klasifikaciji voda.

You may also like