Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za zaštitu zdravlja Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je izvršena dana 17. avgusta, 2011. god.i to u potesu od Male plaže do kraja Gradske plaže.

Uzorkovanjem i analizom savske vode , a u odnosu na ispitane parametre mikrobiološke ispravnosti , savska voda ne odgovara zahtevu predviđenom za vode IIb klase namenjene rekreaciji i kupanju građana, prema Uredbi o klasifikaciji voda.

Preporuke kupačima za zdravstveno bezbedno kupanje su:
1. Izbegavanje ronjenja , gnjuranja , prskanja vodom, gledanja
u vodi,
2. Nadziranje kupanja male dece pošto je u plićaku voda
najzagađenija.
3. Ne sedeti na vlažnom pesku , već na prostirkama,
4. Zabranjeno prisustvo kućnih ljubimaca na plaži.
5. Prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, ne ulaziti
naglo u vodu.
6.Posle kupanja obavezno tuširanje čistom vodovodskom
vodom sa tuševa.
7.Posle jake kiše ili oluje ne kupati se 2-3 dana.

You may also like