Sremska Mitrovica – Međunarodni sajam konzervacije, restauracije, obnove dvoraca i istorijskih zgrada BAŠTINA 2011, održaće se u Sremskoj Mitrovici.
Cilj sajma je da skrene pažnju domaćoj i međunarodnj javnosti na stanje kulturne baštine u Srbiji i neophodnosti podizanja svesti o potrebi njene zaštite kako bi je sačuvali za buduće generacije.
Sajam je namenjen naučnicima i stručnjacima iz oblasti zaštite kulturnih dobara i drugih naučnih oblasti, lokalnih uprava, proizvođačima građevinskog materijala i sredstava za zaštitu, fondacijama, potencijalnim invenstitorima ali i vlasnicima dvoraca I starih zgrada.

Posetiocima će moći prisustvovati praktičnim demonstracijama i prezenta- cijama kako bi se mogli upoznati sa mngim tradicionalnim materijalima i tehnologijama koja se koriste u konzervaciji i restauraciji, kao i onim potpuno novim
Sajam BAŠTINA 2011, će se održati od 01. – 03. juna u PSC “Pinki” i “Carskoj palati” .

You may also like