Sremska Mitrovica – Svoju šansu na birou za zapošljavanje u Sremskoj Mitrovici čeka skoro 1000 lica starosti od 15 do 19 godina, a među njima ima čak i lica koja su mlađa od 15 godina.
Među maloletnim nezaposlenima većina je bez ikakvih kvalifikacija, jer nisu stekli diplome za obavljanje nekog zanimanja, nego su posle osnovne škole zbog loše ekonomske situacije krenuli u potragu za poslom.

Samo neznatan broj njih osposobljen je za konkretnu delatnost i završili su srednju školu i to trogodišnju.
Nezaposlena lica iz kategorije od 15 do 19 godina u Sremskoj Mitrovici uglavnom obavljaju jednostavne poslove u oblasti komunalnih usluga kao što su održavanje zelenila i slično, ali i poslove pomoćnih radnika u građevinarstvu, trgovaca, kasira, alatničara, šivača, elektromontera, elektroinstalatera, kuvara, auto-električara.

You may also like