U toku je revizija završnog računa budžeta Vojvodine za prošlu godinu. Ova kontrola neće trajati kraće od tri meseca, nakon čega bi trebalo da budu poznati rezultati. Državna revizorska institucija kontrolisaće i budžet Novog Sada. Revizija počinje 7. marta u „Vodovodu i kanalizaciji“.
Revizija će obuhvatiti i lokalne samouprave u ostalim opštinama u Srbiji.Za sada su najavljene revizije osim Novog Sada I u Beogradu, Leskovcu i Nišu.
Ovo je prvi put da Državna revizorska institucija ide u kontrolu budžeta lokalnih samouprava.
Državna revizorska institucija je sredinom februara ove godine počela kontrolu finansijskih izveštaja za 2010. godinu četiri ministarstva, čime je počela revizija republičkog budžeta za prošlu godinu.

Revizori su trenutno u ministarstvima odbrane, unutrašnjih poslova, finansija i ekonomije i regionalnog razvoja.

Do sada je Državna revizorska institucija objavila izveštaje o kontroli republičkog budžeta za 2008. i 2009. godinu, a uskoro će predstaviti i rezultate revizije poslovanja u 2009. godini tri javna preduzeća – Skloništa Srbije, Elektromreže Srbije i Transnafta iz Pančeva.

Državna revizorska institucija je nadležna za kontrolu oko 9.000 budžetskih korisnika, među kojima su i političke partije. Za sada državni revizori najavljuju da će proveriti kako partije troše novac poreskih obveznika samo u okviru kontrole završnog računa budžeta.

You may also like