Sremska Mitrovica – U protekle dve godine primećen je porast broja prijava građana Sremske Mitrovice, koje se tiču ujeda od strane pasa lutalica, kažu u JKP “Komunalije”.
Direktor JKP “Komunalije” Dragan Jovanović naglašava da je broj pasa lutalica u Sremskoj Mitrovici relativno mali ali da je u okviru rada ovog preduzeća za ovu godinu u planu proširenje ove delatnosti i rad na rešavanju ovog problema u zakonskim normama.
U Sremskoj Mitrovici već osam godina postoji privremeno prihvatilište za pse i mačke lutalice, koje funkcioniše u okviru JKP “Komunalije”.
Ovaj sektor organizuje i sprovodi aktivnosti, tj.vrši uklanjanje pasa i mačaka lutalica sa teritorije grada i prigradskih naselja.
Iz Komunalija najavljuju povećanja kapaciteta, opremanje i bolju uslugu u okviru postojećeg objekta za privremeno čuvanje pasa i mačaka lutalica.
U planu je i izmena postojeće gradske odluke koja se tiče zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica, održavanja kontrole i smanjenja njihovog broja na ulicama. Ova odluka treba da bude usklađena sa postojećim zakonom o dobrobiti životinja.
JKP “Komunalije” do sada ostvaruje dobru saradnju sa društvima za zaštitu životinja koja funkcionišu na teritoriji grada SremskaMitrovica.
Njihov zajedničkicilj je, pored brige o napuštenim životinjama, podizanje nivoa svesti građana o ovom problemu na viši nivo.

You may also like