Sremska Mitrovica – Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica počela je sa rekonstrukciju prilaznog pita u selo Manđelos.

Tokom planiranih radova, 700 metara puta biće presvučeno novim slojem asvalta, a put će biti proširen da 6 metara.

Rekonstrukciju prilaznog puta u selu Manđelos finansira Fond za kapitalna ulaganja, a vrednost ovog projekta je oko 11.6 miliona dinara.

You may also like