Sremska Mitrovica – Nacionalni prosvetni savet će na sednici u utorak razmatrati predlog izmena nastavnih programa u gimnazijama, koji bi trebalo da se primenjuju od naredne školske godine.
Reč je o programima za sva četiri razreda na opštem, društveno-jezičkom i prirodno-matematičkom smeru, dok programi u matematičkim i filološkim gimnazijama neće biti menjani.

Ovi programi, ako budu usvojeni, biće zapravo „prelazni“ i važiće samo za jednu generaciju gimnazijalaca, s obzirom na to da se očekuje da celovita reforma startuje od školske 2012-2013. godine. Dosadašnji fond časova neće biti menjan.

Novi program biće donet za strani jezik, a drastične promene trebalo bi da pretrpi i program informatike, jer je u prethodnih osam godina nastava iz ovih predmeta u osnovnoj školi bila drugačije organizovana, a nivo znanja učenika je mnogo veći nego što je to bio slučaj sa ranijim generacijama. Međutim, nejasno je da li će i kada biti doneti i novi udžbenici za strane jezike i informatiku za prvi razred gimnazija.

You may also like