Redovna kontrola radioaktivnosti

Sremska Mitrovica – Zbog Radioaktivnih čestica koje su stigle u Srbiju, pored redovnih kontrola robe, hrane i vode koje ulaze u zemlju, uvedena je vanredna inspekcijska provera namirnica poreklom iz Japana. Opasnosti od radijacije za zdravlje ljudi za sada nema nema. Detektovani nivo radioakativnosti su izrazito niski, te
sasvim izvesno ne ugrožava zdravlje stanovništva.
Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja Univerziteta u
Novom Sadu, prethodnih je dana detektovala prisustvo u tragovima radionuklida joda 131 u uzorku aerosola sa lokaliteta na teritoriji AP Vojvodine.
U uzorku padavina i arsenola, 29. marta 2011. godine, detektovani su tragovi I-131.U uzorcima mleka, zelene salate i spanaća sa teritorije AP Vojvodine, nije konstatovano prisustvo radioaktivnosti kao posledica skorašnjeg nuklearnog akcidenta.
U uzorku padavina maksimalno je izmerena koncentracija aktivnosti I -131 (10 ±4) mBq/m2 (vreme sakupljanja padavina 1,5 h). Uzorak padavina uzet je sa velike krovne površine Departmana za fiziku u Novom Sadu.
U uzorku aerosola je takođe detektovan I-131 sa koncentracijom aktivnosti (0,53±0,1) mBq/m3.U ostalim uzorcima nisu detektovani tragovi I -131, niti konstatovane
povišene vrednosti radioaktivnosti u odnosu na fon.
Za proveru radijacije u Srbiji, građani mogu koristiti i nnternet portal Sajta Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i rudarstva .

You May Also Like