Sremska Mitrovica – Jedan od načina da mladi do 30 godina, bez radnog iskustva, dobiju posao i primaju platu do 22.000 dinara jeste da se zaposle u firmama koje koriste mogućnosti programa „Prva šansa” Nacionalne službe za zapošljavanje.
Program „Prva šansa” namenjen je zapošljavanju mladih do 30 godina starosti, bez radnog iskustva. Program podrazumeva volontersku praksu od tri meseca, uz nadoknadu od 10.000 dinara, a zatim pripravnički staž od 12 meseci. Tokom pripravničkog staža poslodavcima se refundiraju zarade (18.000 dinara, 20.000 i 22.000 dinara ) s doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u trajanju od 12 meseci. Poslodavac snosi samo troškove poreza iz zarade pripravnika i ima obavezu da pripravnika zadrži još 12 meseci.
U prethodne dve godine zahvaljujući ovom programu radno mesto je dobilo oko 20.000 osoba, ovaj program do sada je, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, iskoristilo oko 5.700 poslodavaca.

You may also like