Sremska Mitrovica – Gradska uprava za budžet i finansije Grada Sremska Mitrovica upućuje poziv poreskim obveznicima poreza na imovinu i komunalne takse da do 15. februara izmire 1. ratu svojih poreskih obaveza u iznosu od jedne četvrtine zaduženja utvrđenog za 2010. godinu.
Poreske obaveze se plaćaju u jednakim tromesečnim ratama: 1.rata – 15. februara, 2. rata – 15. maja, 3. rata – 15. avgusta, 4. rata – 15. novembra.
Do donošenja rešenja za 2011. godinu potrebno je uplate vršiti u visini utvrđenoj rešenjem za 2010. godinu u navedenim rokovima. Na iznos dospele obaveze koja nije plaćena u zakonskom roku plaća se kamata.
Blagovremenim izvršavanjem poreskih obaveza izbegavaju se troškovi kamata.
Visina akontacionog zaduženja može se videti u prostorijama Gradske uprave za budžet i finansije, Svetog Dimitrija broj 8, kancelarije broj 15 i 17 i na telefone 022/615-355 i 613-377 lokal 12 i 15 i 022/615-366.

You may also like