Promocija projekta TECH.FOOD u klanici “Kosanović”

Sremska Mitrovica – U okviru Projekta „Rešenja i intervencije za tehnološki transfer i inovacije prehrambenog sektora u regionima jugoistočne Evrope“ („Solutions and interventions for the technological transfer and innovation of the agro food sector in South-East Europe regions” – TECH.FOOD), 22. juna u Martincima u Klanici „Kosanović“, održana je promocija
organizovana od strane Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, koji je jedan od trinaest partnera na Projektu TECH.FOOD.

Institut za ekonomiku poljoprivrede od 2009.godine učestvuje na projektu TECH FOOD u okviru transnacionalnih programa za Jugoistočnu Evropu.

Prehrambena industrija je jedan od najvažnijih sektora ekonomija jugoistočne Evrope u pogledu obrta sredstava, broja MSP i broja zaposlenih. Projekat TECH.FOOD proističe iz potreba ovog sektora, sa ciljem definisanja zajedničkih strategija, alata i mogućnosti, koje podržavaju istraživanje, tehnološki razvoj i inovaciju preduzeća u oblasti prehrambene industrije, promovišući saradnju između istraživačkih tela, institucija i preduzeća 7 regiona jugoistočne Evrope.

Glavni cilj je podržati i postići veću konkurentnost prehrambenih preduzeća, u datom regionu, što je u skladu sa strateškim ciljevima Lisabonskog procesa. Projekat, pod vođstvom provincije Modena, kroz stvaranje transnacionalne mreže između izabranih regiona, podržaće stvaranje novih mogućnosti za inovaciju i poslovanje između zainteresovanih strana, sa ciljem da se poboljša kvalitet proizvoda i razviju efikasne i održive proizvodnje.

Projekat će doprineti vraćanju poverenja potrošača, omogućavajući bolji uvid u kvalitet proizvoda i obaveštenost o tehnološkom nivou proizvodnje hrane i definisaće motodološke i naučne alate da bi se unapredila konkurentnost i garantovalo bolje praćenje aktivnosti, kojima treba da se podrži inovacija i tehnološki transfer. Inicijativa, sufinansirana od strane Evropske unije u okviru “Programa transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu”, kao partnere uključuje ministarstva, provincije, lokalne vlasti, univerzitete i istraživačka tela iz Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije i Srbije. Projekat će završiti sve svoje aktivnosti marta 2012.

Tokom promocije u Klanici “Kosanović” Martinci, predstavljene su do sada urađene aktivnosti, od strane Instituta za ekonomiku poljoprivrede, kao i projektne aktivnosti koje su u planu za naredni projektni period.
Takođe, prezentovani su proizvodni potencijali i proizvodni asortiman Klanice „Kosanović“.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Mesne industrije Srbije iz:
-Neoplante, Agroživa, Big-Bula, Ribarstva, kao i iz Mileksa, Veterinarske stanice Koker, Megatrend fakulteta, Privredne Komore Beograda i Ministarstva za infrastrukturu.
Prisutne je pozdravila, zatim predstavila proizvodne potencijale Klanice Kosanović i najavila povratak na tržište, dr Nada Kosanović.

You May Also Like