Sremska Mitrovica – Ministarstvo pravde Srbije danas će objaviti oglas za polaganje stručnog ispita za privatne izvršitelje, koji će kandidati polagati u decembru.

Oglas će biti objavljen u „Službenom glasniku Srbije“ i on predstavlja prvi korak ka uvođenju nove pravosudne profesije koja je predviđena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, rekao je juče državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.

Nakon toga, biće raspisan konkurs za prijavu kandidata za imenovanje privatnih izvršitelja, a imenovaće se po jedan na oko 25.000 stanovnika za područje osnovnog i privrednog suda, naveo je državni sekretar.

Osim položenog stručnog ispita, za imenovanje privatnog izvršitelja potrebno je da kandidat bude diplomirani pravnik sa dve godine staža na poslovima izvršenja ili tri godine staža na pravnim poslovima, ukazao je Homen.

On očekuje da bi privatni izvršitelji trebalo da počnu sa radom u maju iduće godine, tako da će u Srbiji ubuduće za sprovođenje izvršenja biti nadležni i sudovi i profesionalni izvršitelji.

U isključivoj nadležnosti sudova će, kako je naveo, ipak ostati sprovođenje odluka u vezi sa porodičnim odnosima, kao i odluka koje se tiču vraćanja zaposlenog na rad.

Privatni izvršitelji će sprovoditi izvršenja po osnovu komunalnih usluga, dok će se za sprovođenje ostalih usluga poverilac po sopstvenom nahođenju opredeljivati za sud ili „profesionalce“.

Zadatak privatnih izvršitelja je da u što kraćem roku izvrše sudsku presudu, naglasio je Homen i istakao da će oni znatno rasteretiti rad sudova u postupcima prinudnog izvršenja.

Posebnim pravilnicima urediće se postupanje profesionalnih izvršitelja i nagrada za rad.

You may also like