Sremska Mitrovica – Svi osmaci koji imaju primedbe na broj bodova koji su osvojili na polaganju završnog ispita mogu uložiti prigovor školskoj ispitnoj komisiji danas.

U osnovnim školama u Sremskoj Mitrovici žalba se podnosi isključivo u pisanoj formi, na obrascu koji se dobija u školi i može se predati do 16.00 časova.

Školska komisija odmah rešava prigovor i odgovor takođe u pisanoj formi.

Oni koji i dalje budu smatrali da su oštećeni, mogu u četvrtak, 30. juna podneti prigovor okružnoj upisnoj komisiji, ali samo ako su se pre toga žalili školskoj komisiji.

Okružnoj komisiji se uz prigovor šalje i odgovor prvostepene školske komisije.

Od četvrtka posle podne formira se centralna baza podataka, a konačni rezultati male mature biće objavljeni 3. jula, kažu u osnovnim školama u Sremskoj Mitrovici.

You may also like