Sremska Mitrovica – Umesto do 15.marta, građani će prijave za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak za 2010.godinu, moći da predaju do 15.aprila, potvrđeno je u Poreskoj upravi, gde će tek u februaru biti poznat i iznos prihoda koji će biti oporezovan. Poreske prijave moraju da podnesu i stranci sa prebivalištem u Srbiji i građani Srbije koji u inostranstvu rade za domaće kompanije.
Zakonom je predviđeno da svi građani koji ne podnesu poresku prijavu nadležnom poreskom organu, ili je ne podnesu u roku, ili ne navedu tačne podatke od kojih zavisi visina poreza, budu kažnjeni novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Prijavu su obavezni da predaju građane (fizička lica) koji su u protekloj godinu ostvarili dohodak (primljene plate + dohodak radnje + prihod od zakupnina + svi drugi prihodi osim dobiti kod preduzeća) veći od zakonom propisanog dohotka .

You may also like