Preventivna akcija u saobraćaju “Jabuka ili limun”

Sremska Mitrovica – U zajedničkoj preventivno-propagandnoj akciji “Jabuka ili limun”, od 12-15. septembra, u saradnji “Delta đenerali osiguranja”, Ministarstva prosvete i Ministarstva policije, učestvuje i Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici. Akcija će se održati u četiri osnovne škole u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Inđiji i Šidu.

Nakon predavanja o bezbednosti u saobraćaju u školama, timovi od 10-15 učenika prisustvovaće kontrolama vozača u zonama škola od strane patrola saobraćajne policije. Savesni vozači dobiće jabuku i prigodnu plaketu, a nesavesni – limun i molbu da poštuju saobraćajna pravila.

Ciljevi akcije su edukacija učenika osnovnih škola o pravilnom ponašanju u saobraćaju i razvijanje svesti vozača o važnosti poštovanja saobraćajnih propisa kao prevencije saobraćajnih nesreća.

You May Also Like