Sremska Mitrovica – Šabac -Izgradnja Regionalne sanitarne deponije u Sremskoj Mitrovici zahteva zatvaranje postojeće u Šapcu, a predračunska vrednost radova je 4,3 mil EUR, rečeno je u gradskoj upravi Šapca gde je održana prezentacija Projekta sanacije, rekultivacije i zatvaranje deponija „Dudara“.

Pozdravljajući predstavnike stručne javnosti, komunalnih preduzeća, nevladinih organizacija i novinare, gradonačelnik Šapca Miloš Milošević naglasio je značaj afirmacije zdrave životne sredine kao vrednosti i potrebu angažovanja čitavog društva u formiranju ekološke svesti.

Gradonačelnik je prisutne informisao o napredovanju radova na izgradnji Regionalnog sistema upravljanja otpadom kao osnovnog preduslova zatvaranja i sanacije gradske deponije „Dudara“.

Projekat sanacije predstavio je Titomir Obradović, diplomirani inženjer mašinstva. Objašnjavajući složenost posla, projektant je naglasio da izgradnja Regionalne sanitarne deponije u Sremskoj Mitrovici zahteva zatvaranje postojeće u Šapcu. Takva procedura mora da poštuje domaće zakonodavstvo i evropske direktive. Kada je reč o načinu sanacije, Grad Šabac se opredelio za izolaciju sa degasacijom, što bi deo terena deponije saniralo i privelo adekvatnoj nameni. Pri izboru tehnološkog rešenja sanacije deponije, projektant se rukovodio pre svega zaštitom zdravlja stanovništa i životnog okruženja, ali i realnim mogućnostima finansiranja realizacije projekta. Predračunska vrednost radova je 4,3 mil EUR.

Istovremeno, projekat je koncipiran da može biti ozbiljan kadidat i za donatorsko finansiranje, što obezbeđuje njegova usklađenost sa najvišim evropskim standardima. Zbog obimnih troškova izvođenja projekta, predviđena je fazna realizacija, a početak prve faze planiran je nakon početka rada Regionalne sanitarne deponije u Sremskoj Mitrovici.

Izvor ekapija.com

You may also like