Sremska Mitrovica – Danas je u Sremskoj Mitrovici potpisan ugovor između Grada Sremska Mitrovica i Regionalne razvojne agencije Srem, sa ciljem obezbeđenja održivosti rada Regionalne agencije i dalje saradnje sa Gradom Sremska Mitrovica.

Ugovor su potpisali, zemenik gradonačelnika Srđan Kozlina i direktor Regionalne razvojne agencije Srem, Milan Mirić.

Ugovor je potpisan u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, a Grad Sremska Mitrovica kao jedan od osnoivača Regionalne agencije, ovim ugovorom odrediće sredstva agenciji u visini 0,10% realizovanog prošlogodišnjeg budžeta.

Tim sredstvima podržaće se konkretne aktivnosti Regionalne razvojne agencije Srem, obzirom da je delatnost agencije od opšteg interesa za regionalni razvoj Sremskog okruga, ali isto tako i lokalni ekonomski razvoj opštini.

Regionalna agencija će na ovaj način moći kontinuirano sporovoditi sve poslove i usluge iz svoje nadležnostii, a u skladu i na način predviđen osnivačkim aktima usvojenim od strane Skupštine osnivača.

You may also like