Beograd – Sremska Mitrovica – Premijer Cvetković, predsednici sindikata i Unije poslodavaca Srbije potpisali Socijalno-ekonomski sporazum, koji predviđa minimalnu cenu radnog sata od 102 dinara od juna do decembra, kao i povezivanje radnog staža.
Jedna od mera iz sporazuma je i povezivanje radnog staža, a Vlada je prošle nedelje usvojila uredbu na osnovu koje će biti povezan staž svima koji su zaposleni u preduzećima i organizacijama u kojima je država većinski vlasnik.

You may also like