Pošumljavanje Vojvodine

Sremska Mitrovica – Direktorka javnog preduzeća Vojvodinašume Marta Takač kaže da odluka o pošumljavanju koju je donela Skupštine Vojvodine stavlja pred ovo preduzeće velike obaveze i da ona znači da tokom ove jeseni i narednog proleća treba obaviti pošumljavanje površine od oko 500 hektara.

„Prema planu pošumljavanja za dve godine širom Vojvodine treba zasaditi mladice na 5500 hektara , što je ozbiljna investicija. Taj posao će, međutim, značiti ne samo privremeno nego i zapošljavanje jednog broja ljudi ljudi na duži rok“ rekla je direktorka Vojvodinašume.

You May Also Like