Sremska Mitrovica – Budući opštinski, odnosno gradski instruktori, koji će obučavati popisivače stanovništva Srbije proći će trodnevnu obuku za taj posao sredinom septembra.

Za posao instruktora, koji će se plaćati oko 34.000 dinara, javilo se više od 29.000 ljudi, što je sedam puta više od potrebnog broja.

Budući popisivači moraju da budu punoletni državljani Srbije i da imaju najmanje srednje obrazovanje.

Zainteresovani za taj posao lično treba da se prijave u prostorijama popisne komisije, gde će popuniti prijavu sa osnovnim podacima o sebi.

„Boduje se rukopis, radni status i stručna sprema, a prednost će imati nezaposleni i studenti“, rekao je direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović.

On je naveo da je popis stanovništva obavezan po zakonu, a da građani ne moraju da odgovore na pitanja o nacionalnoj veroispovesti, nacionalnoj pripadnosti i jeziku.

Vukmirović je kazao da se najveće novine popisa odnose na pitanje kompjuterske pismenosti građana, zatim na spoljne migracije, što bi značilo da građani koji su živeli u inostranstvu odgovaraju na set pitanja koja se odnose na razlog zbog kojih su se vratili u Srbiju.

Beležiće se de fakto bračni status, ne ulazi se u to da li je neko venčan ili nije, a biće popisani i primarni beskućnici.

Popisivači su dužni da sve podatke koje prikupe čuvaju kao tajnu, rekao je zamenik poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka Aleksandar Resanović.

„Ako popisivači, kontrolori, instruktori i sva druga lica koja učestvuju u sprovođenju popisa prekrše tu obavezu, predviđana je novčana kazna od 20.000 do 50.000 dinara“, istakao je on.

Za popis, koji će trajati dve nedelje, predviđeno je oko 2,7 milijardi dinara, odnosno 350 dinara po stanovniku. Preliminarni rezultati očekuju se 30 dana po završetku popisa.

You may also like