Sremska Mitrovica – U odnosu na rezultate prošlog popisa znatno smanjena populacija u većini vojvođanskih opština, a Novi Sad ima za šestinu veći broj stanovnika. Stručnjaci ovu činjenicu objašnjavaju uništenom privredom i lošom ekonomskom situacijom u većini gradova Vojvodine.

Sve više Vojvođana, koji u svojim sredinama ne mogu da nađu posao i obezbede egzistenciju, perspektivu traži u Novom Sadu, pokazuju preliminarni rezultati popisa stanovništva. Dok su Sremska Mitrovica, Vrbas, Apatin i drugi gradovi u protekloj dekadi ostali bez hiljada žitelja, u Novi Sad se slilo oko 55.000 novih stanovnika. Tako je vojvođanska prestonica „porasla“ sa gotovo 300.000 na 355.000 stanovnika.

Većina građana Vojvodine koji su na „privremenom boravku“ u Novom Sadu tvrdi da su manje sredine napustili zbog nemogućnosti da pronađu adekvatan posao, ali i odsustva kulturnih i zabavnih sadržaja. Umesto suštinske decentralizacije, koja bi doprinela razvoju manjih sredina, autonomija je izrodila Novi Sad kao novi centar u kome su stacionirane sve pokrajinske poluge moći, kaže ekonomista Zvezdan Žarić.

„U ozbiljnim društvima insistira se da administrativni centri, univerzitetski kampusi i druge ustanove budu raspoređene i po manjim gradovima, kako bi se razvijali. Stacioniranjem svih tih institucija u Novi Sad dobili smo novi Beograd, dok druge opštine izumiru“ kaže Žarić.

You may also like