Sremska Mitrovica – Veterinarska inspekcija Sremska Mitrovica u saradnji sa Sanitarnom inspekcijom ovih dana pojačala je broj inspekciskih kontrola zbog predstojećih praznika.

Kontrole se vrše u svim gradskim tržnicama, pijačima tezgama i drugim mestima gde se mogu kupiti komzumni proizvodi animalnog porekla , koji su najtraženiji tokom praznika.

Pojačana kontrola ima za cilj da na terenu utvrdi da li se konzumna jaja kao i ostali proizvodi animalnog porekla prodaju na mestima predviđenim za to kao i da li ispunjavaju normative kvaliteta.

Iz Veterinarske inspekcije kažu da se konzumna jaja, mleko kao i mlečni proizvodi isključivo smeju prodavati u registrovanim objektima, pijačnim tržnicama , a da je njihovo prodavanje na otvorenim delovima pijace kao i divljim tezgama zabranjeno, i da namirnice kupljene na tim mestima mogu biti štetne po ljudsko zdravlje.

You may also like