Sremska Mitrovica – U okviru akcije kategorizacija seoskih turističkih objekata, kuća, apartmana i soba, danas je Gradska uprava za privredu i investiranje sa komisijom posetila seosko gazdinsvo “Čikić” iz sela Zasavica.

Poseta seoskom gazdinsvu “Čikić” je preventivne prirode, u cilju pomoći seoskim gazdinstvima da lakše dođu do kategorizacije svojih objekata i budu uvršteni u turističku ponudu grada.

Sva zainteresovana seoska gazdinstva više informacija o registraciji i kategorizaciji mogu dobiti u Uslužnom centru grada.Obrasci se mogu preuzeti na šalteru broj 9, uslužnog centra, gde se zainteresovani mogu i upoznati sa svim pojedinostima vezanim za kategorizaciju seoskih objekata.

Gradska uprava za privredu je među prvima u Vojvodini počela sa prije­mom zahteva za kategori­zaciju seoskih turističkih objekata, kuća, apartmana i soba.

You may also like