Sremska Mitrovica – Za prolećnu setvu 2011. godine u Sremu je ostalo 191.581 ha slobodnih oraničnih površina. Ovo smanjenje u odnosu na prošlu godinu (192.007) za 426 ha je rezultat nešto povećane setve strnina. Kod pravljenja plana setve su uzimani u obzir višegodišnje strukture setve, struktura setve u prošloj godini, plodored, kretanje cena poljoprivrednih proizvoda kako na domaćem tako i na stranom tržištu, razgovori sa proizvođačima, prerađivačima, naukom, privrednim komorama, zadružnim savezom,udruženjima poljoprivrednika i dr..

INĐ. IRIG PEĆ. RUMA SR.М. S.PAZ ŠID SREM
1.Pšenica 6855 4100 6787 6611 7920 4920 4448 41641
2.Ozimi ječam 860 246 180 300 775 1.275 50 3686
3.Tritikale 0 0 0 407 828 0 0 1235
4.Uljana repica 350 0 0 128 0 109 0 587
JESENJA SETVA                 (ostvarena) 8065 4346 6967 7446 9523 6304 4498 47149
.Jari ječam 56 81 320 235 294 154 110 1250
6.Šećerna repa 1070 0 568 1785 1573 3150 1374 9520
7.Suncukret 810 600 885 2170 350 640 110 5565
8.Soja 955 800 1250 4538 5160 1807 7920 22430
9.Mer. kukuruz 20179 7030 18860 21070 32410 16111 21890 137550
10.Sem. kukuruz 70 0 50 250 420 130 270 1190
11.Povrće 250 150 1665 1325 990 1265 315 5960
12.Krmiva 220 80 790 785 1180 770 200 4025
13.Duvan 300 0 0 360 150 0 390 1200
14.Ostalo 85 80 270 830 520 660 446 2891
PROLEĆNA SETVA (plan) 23995 8821 24658 33348 43047 24687 33025 191581
Ukupno 32060 13167 31625 40794 52570 30991 37523 238730

U prolećnoj setvi 2011. godine realno je očekivati da će doći do povećanja površina najviše pod kukuruzom, a manje kod ostalih ratarskih kultura. Ova kultura je 2010.godine ostvarila na sremskim poljima visok prinos, dobar kvalitet. Ako ovome dodate i dobru cenu koja ima tendenciju stalnog porasta na berzi možemo zaključiti da će na proljeće doći do povećanja površina pod ovom kulturom.

Šećerna repa je u 2010. godini ostvarila malu dobit zbog cena koje su bile na prošlogodišnjem nivou, proizvođači su imali problema kod prijema na šećeranama povećanim nečistoćama, smanjenoj digestiji. Ostale proletnje kulture, naročito kukuruz su imale dobre prinose, a naročito cene tako da je šećerna repa izgubila vodeće mesto po financijskim rezultatima proizvodnje. Zbog svega toga mnogi proizvođači napustiti ovu proizvodnju i okrenuti se drugim proizvodnjama. Očekuje se smanjenje površina pod šećernom repom.
Suncokret, i ako je imao dobre prinose, još bolje cene, predviđa da će biti zasijan na visini prošlogodišnjih ili će imati malo povećanje površina.
Soja je uljarica koja je financijski bila na visini suncokreta, zbog povećanog prinosa, i ako joj je cena ove godine bila ispod cene suncokreta. Tradicija u ovoj proizvodnji će verovatno dovesti sledeće godine da će se nešto više površina u Sremu zasejati ovom kulturom.
Za realizaciju prolećne setve i svih radova koji joj prethode potrebna su velika financijska sredstva, što je najveći problem osiromašenih poljoprivrednih proizvođača.Potrebno je blagovremeno osigurati gorivo, seme, gnojivo i zaštitna sredstva, pripremiti mehanizaciju i dr…

You may also like