Perspektiva u stočarstvu

Sremska Mitrovica – Zahtevi za povećanje agrarnog budžeta od deset posto nisu nerealni jer je poljoprivreda jedina grana koja može unaprediti proizvodnju u Srbiji, izjavio je zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Janoš Dobai. On je na savetovanju o stočarstvu održanom na Kelebiji rekao da je jedino poljoprivreda prošle godine ostvarila suficit od preko dve milijarde dolara. Kada je reč o stočarstvu, Dobai je naveo da je u Srbiji prosek 0,27 grla stoke po hektaru, dok je u zemljama Evropske unije taj prosek viši od tri do sedam puta. Dobai smatra da na to utiču nestabilne cene ratarskih kultura, ali i relativno loš kvalitet stočne hrane kao i problemi u pružanju usluga pokrajinskih i republičkih službi

You May Also Like