Sremska Mitrovica – Republički zavod za zdravstveno osiguranje napravio je predlog nove liste lekova koji se izdaju o trošku osiguranja. Pozitivna lista o kojoj tek treba da se izjasni Ministarstvo zdravlja i Vlada Srbije, proširena je većim brojem lekova kao sto su medikamenti, koji su po sastavu i dejstvu slični onima koji su i do sada izdavani o trošku osiguranja, ali od proizvođača koji do sada nisu bili zastupljeni na pozitivnoj listi.Sa liste su skinuti lekovi kojima je istekla dozvola za promet i oni koji se više neće uvoziti.Iako se spekulisalo da bi zbog manjeg priliva novca u kasu zdravstvenog osiguranja moglo da dođe do povećavanja učešća pacijenata u troškovima lečenja, i po novom predlogu RZZO fiksna participacija ostaje 50 dinara po kutiji leka.
Za preparate s liste A1 pacijenti će i ubuduće plaćati procentualno učešće u ceni leka od 10 do 85 odsto.

You may also like