Kako piše časopis Blic, građanka koja se nalazi na listi čekanja zakazanih pregleda, duže od 30 dana, iskoristila je pomoć Zaštitnika građana i pregled zakazala kod privatnika, posle čega po slovu zakona ima pravo i da od zdravstvene ustanove potraži refundaciju.
Pacijentkinja je od izabranog lekara dobila uput za specijalistički pregled dojke u decembru 2010. godini, koji joj je zakazan za 7. jun 2011. godine, što je gotovo šest meseci kasnije.
Na njeno pitanje da li se pregled, zbog prirode moguće bolesti, može obaviti brže, pacijentkinja je obaveštena da ultrazvučni pregled može biti obavljen i u roku od nekoliko dana, ali u dopunskom radu. To je van radnog vremena lekara, ali u istoj zdravstvenoj ustanovi, što je usluga koja se posebno plaća. Zbog straha, ali i mnogobrojnih javnih apela da žene vode računa o preventivi, pacijentkinja se odlučila za pregled u dopunskom radu.
Mnogi ne znaju da, ako im ne zakažu pregled u roku od 30 dana, imaju pravo na refundiranje troškova.
Ako se desi da lekar opšte prakse pošalje pacijenta na specijalistički pregled, a specijalista mu ne zakaže pregled u roku od četiri nedelje on ima pravo da sa uputom ode kod privatnika.U tom slučaju Republički fond za zdravstveno osiguranje mora da refundira novac koji je dao privatniku i to u roku od sedam dana. A onda će taj isti iznos biti naplaćen od ustanove koja nije zakazala pregled u predviđenom roku.Pacijentu je kao dokaz za refundiranje novca dovoljan pečat koji je na uput stavio lekar opšte prakse.
Zaštitnik građana Saša Janković, je posle kontrole slučaja utvrdio da pacijentima s lekarskim uputom nisu u propisanom roku od 30 dana obavljani specijalistički i dijagnostički pregledi, niti su pacijenti obaveštavani o svojim pravima u slučaju da se pregledi ne mogu obaviti za 30 dana.
Ovo je jedan od primera na šta se pacijenti najviše žale ombudsmanu, ali i zaštitnicima prava pacijenata koje imaju sve zdravstvene ustanove u Srbiji.

You may also like