Sremska Mitrovica – Danas je održana sednica skupštine grada Sremska Mitrovica. Izglasano je svih 11 tačaka dnevnog reda među kojima je jedna od najzačajnih odluka o osnivanju Javno komunalnog preduzeća, regionalna deponija Srem – Mačva u saradnji grada Šapca i grada Sremska Mitrovica.
Predsednik skupštine garada Sremska Mitrovica Aleksandar Prodanović, kaže da Sremska Mitrovica ovom odlukom dobija sanitarnu deponiju koja je veoma značajna za oba grada, „U planu je nabavaka uređaja za separaciju otpada, tako da će mnogo manje otpada ubuduće završavati na samoj deponiji, veći deo će biti recikliran. Iskoristili smo u ovom trenutku priliku da to ne padne na teret gradjana Sremske Mitrovice i gradjana Šapca, iskoristili smo IPA predpristupne fondove Evropske unije i praktično najveći deo sredstava nabavljen je iz fondova Evropske unije“, dodao je Aleksandar Prodanović.
Kada je u pitanju odvoz smeća ono ostaje u nadležnosti Javno komunalnog preduzeća Komunalije Sremska Mitrovica. Novo osnovano javno komunalno preduzeće Srem Mačva baviće se isključivo deponovanjem smeća i sekundarnim sirovinama nastalim na deponiji.

Na sednici skušpštine grada usvojen je predlog odluke i raspisivanje referenduma o uvedjenju samodoprinosa na području mesne zajednice Šašinci, za period 2011 – 2016 godine. Sredstva prikupljena od samodoprinosa koristiće se za izgradnju kapele na groblju u Šašincima, početak radova na kanlizaciji, renoviranje seoske crkve, čišćenje deponije, sređivanje sela kao i za finansiranje i nabavku opreme za sport i kulturu.

You may also like