Sremska Mitrovica – U požaru koji je prošle godine izbio u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, najveća oštećenja pretrpela je Služba ortopedije. Nakon kompletnog renoviranja (vodovod, kanalizacija, molersko-farbarski radovi i dubinsko čišćenje), služba ortopedije u zgradi hiruškog bloka ponovo je u funkciji.
Pacijenti koji su do sada bili smešteni na odeljenju OH1 i dečijoj hirurgiji, konačno su premešteni u stacionarni deo ortopedije. Kroz odeljenje ortopedije godišnje prođe oko 900 pacijenata, od kojih je, prema poslednjim podacima, operisano čak 700. Prva ortopedska operacija koja je zabeležena u ortopedskom protokolu desila se 1940. godine, a u pitanju je osteosinteza femura. Operacije koje se svakodnevno rade na ortopedskom odelenju su: osteosinteze svih delova skeletnog sistema izuzev kičmenog stuba sa upotrebom svih vrsta savremenih implantanata u ortopediji, ugradnje veštačkih kukova ( oko 200 godišnje), rešavanje koštanih deformiteta drugih kostiju, dečija ortopedija i traumatologija, lečenje pseudoartroza i deformiteta dugih cevastih kostiju metodom po Ilizarovu, unutrašnja i spoljašnja fiksacija preloma po Mitkoviću, hirurgija šake i konkvasantnih povreda šake i dr.

You may also like